William van Hoeck

Als voormalig arbeidsbemiddelaar/trainer en projectmanager in binnen- en buitenland, en nu als mindfulness trainer en coach, heb ik gewerkt met en voor mensen. Eén vraag heeft altijd centraal gestaan: 'Hoe verbeter je de leefkwaliteit en waar is die van afhankelijk'? 

Ieder mens, ongeacht cultuur, kleur, religie, leeftijd, geslacht of geaardheid, heeft het recht op een fijn leven. Een leven zonder angst, waar hij of zij mag zijn. Geliefd mag worden en lief heeft.

Hoe mooi is het dat ik daar mijn steentje aan kan en mag bijdragen.

Met aandachtige groet,
William van Hoeck


***


Een cursist heeft mijn werkwijze goed weten te verwoorden:

"Ook al woonde ik een eindje van de trainingslocatie in Eindhoven, toch besloot ik de mindfulness training van William te gaan volgen. Dit, omdat ik William had leren kennen als een zeer fijn en empathisch persoon. In een speciaal daarvoor ingerichte ruimte bracht William ons de eerste principes van mindfulness bij. Dat deed hij op de manier waarop ik hem kende: waardig en rustig. 

De inhoud viel nog niet mee, daar mindfulness niet vanzelfsprekend is. Maar door oefening en training lukte het steeds beter om onze oefeningen te doen. William begeleidde ons daarbij zonder een waardeoordeel uit te spreken over de resultaten die eenieder van onze groep boekte. Dat gaf een gevoel van vertrouwen en zorgde ervoor dat iedereen zichzelf kon zijn in de groep.

Achteraf kijk ik met een goed gevoel terug op de training, vanwege de wijze waarop William inhoud gaf aan de training enerzijds, en het resultaat anderzijds. Ik sta bewuster in het leven en kan de oefeningen toepassen als het nodig is, al blijft het wel aandacht vragen om er voor te zorgen dat het niet verslapt. Een mooie uitdaging!"

 

***


Kijk voor meer persoonlijke ervaringen op de pagina: Recensies >>

William van Hoeck
Nr. 2017-40