WorkPlace Mindfulness Training

WorkPlace Mindfulness Training

AmA WorkPlace MT 

AmAbrengt WorkPlace Mindfulness Trainingen naar bedrijven en organisaties. De professionele trainingen en workshops van AmA zijn speciaal ontwikkeld voor professionals binnen hedendaagse westerse bedrijven. De trainingen zijn compact, no-nonsense en gefundeerd op moderne psychologie en wetenschap.

WorkPlace MT is een effectieve, wetenschappelijk onderbouwde (252 wetenschappelijke onderzoeken), in de praktijk bewezen methode om de duurzame inzetbaarheid, de productiviteit en het algeheel welzijnvan medewerkers binnen organisaties te verhogen. WorkPlace MT is ontwikkeld binnen Oxford University om een oplossing te bieden voor de werkgerelateerde uitdagingen van professionals binnen hedendaagse westerse bedrijven. Het programma is gedurende 5 jaar binnen organisaties getest, geëvalueerd en geoptimaliseerd. De hoofdthema’s zijn; productiviteit en prestaties, relaties, leiderschap, welzijn, veerkracht en burn-out. Bedrijven die zijn begonnen met het trainen van hun werknemers merken de effecten al na 4 tot 5 weken op.

De grootste voordelen voor de organisatie

- authentieker en krachtiger leiderschap (op elk managementniveau)

- verlaging ziekteverzuim, verlaging verzuimkosten, toename duurzame inzetbaarheid

- energiekere, fittere en gezondere werknemers

- meer ontspanning en effectiviteit binnen de organisatie

- verbeterde communicatie en samenwerking 

- verhoogde betrokkenheid bij het werk en de organisatie

AmA Mindfulness bedrijfsmatige programma's

Introductieworkshops Mindfulness voor professionals:Een Mindfulness workshop kan voor het bedrijf een laagdrempelige kennismaking zijn met Mindfulness. Een Mindfulness workshop maakt ook wel eens deel uit van een work-life balance programma, een relatiedag of een bedrijfsevenement. In een workshop van 2 uur leren de deelnemers de basisprincipes van Mindfulness op het werk.

Het WorkPlace MT trainingen programma bestaat uit 6 opeenvolgende wekelijkse sessies van 1 uur. Elke sessie heeft een ander thema. Per thema leren deelnemers formele oefeningen (die thuis worden geoefend), wetenschappelijke theorie, psychologische principes en korte mindfulness technieken voor op het werk.

Mindfulness en leiderschap

Mindfulness bij leidinggevenden vermindert de emotionele belasting van werknemers en verbetert de work-life balans. Het zorgt daarnaast voor een grotere tevredenheid over het werk en een verhoogde psychologische behoefte bevrediging bij werknemers. Daarnaast zorgt mindfulness bij leidinggevenden voor betere werkprestaties, een betere vervulling van de rol als leidinggevende en een verhoogde organisatie sensitiviteit. (Reb 2012) 

De conclusie van een studie onder 1000 leiders in diverse rollen binnen organisaties in Nieuw Zeeland: Mindfulness heeft een positieve impact op het bestrijden van een groot aantal uitdagingen waarmee leiders in de huidige tijd te maken krijgen. (Roche 2014)

Onderzoek onder managers in de gezondheidszorg toonde zeer positieve veranderingen in leiderschap aan. Dat werd bevestigd door hun collega’s. De aspecten van leiderschap waarin statistisch gezien de grootste veranderingen gemeten werden waren; leiderschap effectiviteit en objectievere analyse van situaties bij beslissingen. 8 weken na de trainingen werden in vervolgonderzoeken significante toename van de aandacht gemeten en een grote afname in de ervaring van stress. (Wasylkiw 2015)

Welzijn, veerkracht en burn-out

Een grootschalig gerandomiseerd onderzoek met controlegroep onder medewerkers van Dow Chemicals liet na een mindfulness training de volgende resultaten zien:

50% minder burn-out onder werknemers,

30% verlaging van de werkstress beleving,

50% minder “high-stress episodes”,

13% groei van de persoonlijke veerkracht,

15% toename van de betrokkenheid bij het werk en de organisatie. (Aikens 2014)

Mindfulness leidt tot grotere betrokkenheid bij het werk en een verbetering van het welzijn. Het verbetert ook de werktevredenheid, hoop, optimisme en veerkracht van medewerkers. De resultaten tonen aan dat bewuster reageren op situaties en minder snel oordelen belangrijke vaardigheden zijn op het werk. (Malinowski 2015)

Een onderzoek onder medewerkers in een call center toonde aan dat na een mindfulness training de tevredenheid van hun klanten significant toenam. Stressbeleving, depressie, vermoeidheid en negatieve stemmingen namen bij alle medewerkers van het callcenter af gedurende de voortgang van de training. (Gregoire)

Onderzoek onder 113 leerkrachten op de basisschool liet zien dat de leerkrachten na een mindfulness training meer overzicht hadden, een verbeterd werkgeheugen, meer zelfcompassie, lagere stress levels en dat het aantal burn-outs afnam. (Roser 2013)

Uit onderzoek onder eerstelijns hulpverleners bleek dat indicatoren voor burn-out, depressie, vermoeidheid en stress verbeterden. Mindfulness training lijkt een tijd-efficiënte methode te zijn voor fitheid en welzijn, wat doorwerkt op de zorg voor patiënten. (Fortney 2013)

Heeft de WorkPlace MT uw interesse gewekt en wilt u graag weten wat deze training voor uw medewerkers en organisatie betekent? Neem dan nu contact op voor een geheel vrijblijvende afspraak.

William van Hoeck  info@amatraining.nl  of bel 0643706943

Tevens kunnen we u geheel vrijblijfend een objectieve business case voorleggen en de ROI aantonen

Voor meer achtergrond infromatie over de ontwikkelaar Marina Grazier kopier onderstaande link en google.  

https://www.youtube.com/watch?v=IA_FXQhckrU