Voor wie?

Meer dan zelfvertrouwen als je voor de AmA Training kiest

Particulieren:

Meer zelfvertrouwen!
Voor eenieder die het gevoel heeft meer “aandacht” aan zichzelf te mogen besteden, die wel vooruit wil, maar het gevoel heeft aan een elastiek vast te zitten.

Stress of burn-outklachten
Wanneer je bij het opstaan het gevoel hebt niet geslapen te hebben, het gevoel hebt niet tot rust te kunnen komen. Ben je moe en wil je handvatten om het “leven te leren leven”, wil je rust ervaren, lichaam en geest voeden?

Nieuwe start!
Wil je een nieuwe start maken, 'resetten', zowel privé als in het werk en dat in een omgeving die daar alle ruimte voor biedt?


Meld je aan! >>
 

Bedrijven:

Een AmA training optimaliseert de bedrijfscultuur!

Ik zet tijdens de training methodes en technieken in die in de praktijk succesvol zijn gebleken. Tijdens de AmA trainingen staat het verbeteren van groepsprocessen en de onderlinge communicatie centraal. Zo maak ik je werknemers bewust van hun handelingen, hun gewoontes en de communicatie die zij verrichten (of juist niet verrichten) en geef ik inzicht in het effect daarvan op henzelf en hun omgeving. De deelnemer krijgt een realistischer beeld van zichzelf en zijn verwachtingen. Naast inzicht geven, bied ik ook concrete handvatten om verbeteringen aan te brengen op individueel- en groepsniveau.

Deze dubbele benadering leidt tot meer gemotiveerde en bij het bedrijf betrokken werknemers. In de praktijk is onomstotelijk bewezen dat deze methode niet alleen zeer effectief is in het reduceren van stress maar tevens leidt tot een afname van de kans op burn-outklachten. Een door AmA geoptimaliseerde bedrijfscultuur levert het bedrijf een enorme kostenbesparing op. Dit leidt tot minder verzuim en betere resultaten, zowel financieel als kwalitatief.


Meld je aan! >>